Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Promovare in grad profesional

Detalii

Autor: APM Bistriţa-Năsăud,
Adăugat: 2011-09-05 13:11:08
Ultima actualizare: 2012-01-23 09:09:53

Nr.8912 /  01.09. 2011                  

ANUNŢ

              Agentia pentru Protectia Mediului Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Bistriţa, str. Parcului, nr.20, organizează în data de 27 şi 29 septembrie 2011, la sediul A.P.M., concurs/examen pentru promovare în grad profesional pentru următoarelefuncţii publice de executie:

 

consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Reglementări-Compartimentul Evaluare Impact – 1 (una) funcţie;

consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Reglementări-Compartimentul Evaluare Impact – 1 (una) funcţie;

- consilier, clasa I, gradul profesional principal  din cadrul Serviciului Reglementări-Compartimentul Evaluare Adecvată – 1 (una) funcţie;

- consilier, clasa I, gradul profesional superior  din cadrul Serviciului Monitorizare- Compartimentul Laborator- 1(una) funcţie;

-  consilier, clasa I, gradul profesional superior  din cadrul Serviciului Monitorizare- Compartimentul Laborator- 1(una) funcţie;

- consilier, clasa I, gradul profesional principal  din cadrul Compartimentului Arii Protejate- 1(una) funcţie;

- consilier, clasa I, gradul profesional principal  din cadrul Serviciului Monitorizare- Compartimentul Monitorizare, Baze de Date- 1(una) funcţie;

Condiţiile de participare la concurs/examen pentru promovare în grad profesional sunt:

a)să aibă cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b)să fi obţinut cel putin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

c)să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

      

Dosarele de înscriere se depun la Agentia pentru Protectia Mediului Bistriţa-Năsăud, str.Parcului , nr.20  până la data de 16 septembrie 2011, orele 16.30.

    Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:

a)copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b)copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.( se gaseste la compartimentul R.U.) ;

                  Copiile se prezintă însoţite de original.

DIRECTOR EXECUTIV,

hidr. Ştefan Ioachim MUREŞAN

 

COMP. RESURSE UMANE,

Cons.jr. Crina Borş

 

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut ce se va susţine în perioada 27-29.09.2011,în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud

I. Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional - consilier clasa I grad profesional superior – Serviciul Reglementări, Compartimentul Evaluare Impact

1. OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.;

2. HG nr.918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

3. HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

4. HG 445/ 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

5. OM 135/76/84/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

6. OM 1798/ 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;

7. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici , republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

 

 II. Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional - consilier clasa I grad profesional principal – Serviciul Reglementări Compartimentul Evaluare Adecvată

1. OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.;

2. HG nr.918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

3. HG 445/ 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

4. OM 1798/ 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;

5.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici , republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

 

 III. Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional - consilier clasa I grad profesional superior – Serviciul Monitorizare, Compartimentul Laborator

1. OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

2. HG nr. 918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

3. Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

4. Ordinul MMGA nr. 35 / 2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;

5. Ordinul MMDD nr. 1095/ 2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului;

6. H.G. nr.321/2005 republicata pentru evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant;

7. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

 

 

IV. Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional – consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Monitorizare, Compartimentul Monitorizare, Baze de Date

1. OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările si completările ulterioare;

2. HG nr. 918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

3. Programul de Guvernare 2009 – 2012 – Capitolul 18 – Protecţia mediului înconjurător;

4. HG nr. 1408 / 2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului;

5. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

 

V. Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional – consilier, clasa I grad profesional principal – Compartimentul Arii Protejate

1. OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

2. HG nr. 918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

3. OUG nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Ordinul M.M.D.D. NR.410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora , cu modificările ulterioare;

5. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

 

DIRECTOR EXECUTIV

Hidr. Ştefan Ioachim MUREŞAN

                              

                                                                                                                 Întocmit,

                                                                                                                          Cons. Jr. Borş Crina


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.