Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 MEMORIU-Modernizare drumuri COMUNA MICESTII DE CIMPIE

Detalii

Autor: APM Bistriţa-Năsăud,
Adăugat: 2019-08-05 13:53:14
Ultima actualizare: 2019-08-05 13:53:14

 

 

MEMORIU DE PREZENTARE

conform conform Legii nr. 292 din 2018,  ANEXA Nr. 5.E 

pentru proiectul

 

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA MICEŞTII DE CÂMPIE , JUDE?UL BISTRI?A-NĂSĂUD

 

 

BENEFICIAR :  COMUNA MICEŞTII DE CÂMPIE

         

 

EXECUTANT:  SC ECOMULTIPROD SRL                       

Evaluator de mediu          

ADMINISTRATOR: FTP III  LIVIA RETEGAN         

                                                                     

 

Volum unic: Această documentaţie, piese scrise sau desenate, nu poate fi folosită numai în scopul pentru care a fost în mod specific elaborată. Ea nu poate fi reprodusă, întrebuinţată integral sau parţial, direc sau indirect, în alt scop, fară aprobarea prealabilă a proiectantului, acordată legal în scris. 

Data: iunie 2019

 

I. Denumirea proiectului:

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA MICEŞTII DE CÂMPIE , JUDE?UL BISTRI?A-NĂSĂUD

 

 

II. Titular:

- numele:COMUNA MICEŞTII DE CÂMPIE

-adresa po?tală:localitatea  Miceştii de Câmpie, nr. 18, jud. Bistriţa-Năsăud,

numărul de telefon, de fax ?i adresa de e-mail, adresa paginii de internet

telefon 0263-356551, 356539

fax 0263-356551, 356539,

adresa de e-mail: micestiidecampie@gmail.com,

Primar Ioan Becan Telefon:0263-356551

 

         

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

a) un rezumat al proiectului

Drumurile propuse pentru modernizare i?i desfăşoară traseul în zonele de teren intravilan al localită?ilor : Miceştii de Câmpie,Fântâniţa,Visuia.

 

Situaţia existentă

          Reteaua de drumuri a comunei Miceştii de Cţmpie se afla intr-o stare tehnică proastă sau foarte proastă, necesitând lucrări de modernizare.

Profilul transversal întalnit este variat, cu zone la nivelul gardurilor ,profil mixt sau de debleu.Sunt multe sectoare unde carosabilul este încadrat de zone mai înalte (zone de debleu) astfel încat apele de la ploi sau din topirea zăpezii curg de-a lungul drumului . De aceea în aceste zone se impun ?i lucrări de terasamente prin care să se ridice cota platformei.

Actualul profil transversal al drumurilor săteşti propuse pentru modernizare nu corespunde normelor actuale în vigoare. Latimea carosabilului variazăîntre 4.00 m – 5.50m cu sau fără şanţuri pentru scurgerea apei pluviale.

Sistemul rutier este alcătuit dintr-un strat de material pietros în amestec cu pământ compactat cu grosimi variabile în domeniul 0.20-0.40 m. Pe drumurile săteşti analizate s-au constatat degradări ale structurii rutiere făgaşe, gropi ?i văluriri. Pe unele drumuri se întâlneşte iarba, ceea ce denota un trafic redus ?i usor, impus ?i de conditiile de gabarit, drumurile săteşti  fiind înguste.

Datorită faptului că scurgerea apelor nu este asiguratăîn totalitate, dupăprecipitaţii apele stagneazăîn anumite zone ?i influenţează negativ fundaţia drumurilor săteşti.

Acostamentele (zonele laterale) nu sunt impermeabilizate. În general sunt înierbate, aspect negativ pentru ca permit infiltrarea apei în corpul terasamentelor.

S-a constatat lipsa şanţurilor sau rigolelor amenajate, sistemele existente de scurgere fiind în mare parte de pământ, degradate, colmatate  neavând capacitatea necesară preluării apelor din precipitatii.

Există podeţe tubulare amenajate din beton, degradate care se vor înlocui cu rigole carosabile sau podeţe noi care vor asigura scurgerea apelor încondiţii bune. Vor fi necesare ?i podeţe suplimentare deoarece numărul actual de podeţe este insuficient.

Pe drumurile săteşti expertizate nu există un sistem de semnalizare.

Traficul pietonal se desfăşoarăîn general pe partea carosabilă. Volumul traficului auto este usor iar intensitatea redusă.

Structura rutieră existentă este alcatuită dintr-un amestec de pământ ?i piatră spartă.

Strada Principalăare o structura rutiera de tip flexibil cu asfalt. Îmbrăcămintea rutiera este foarte degradata, prezinta fisuri, cedări de margine, zone poroase, plombe, faian?ări puternic dezvoltate.

Din punct de vedere al scurgerii apelor pluviale, pe anumite porţiuni există şanţuri de pământ iar pe strada Principală există ?i ?an?uri de beton parţial colmatate.

 

Situaţia propusă

Pentru drumurile săteşti din comuna comuna Micestii de Câmpie, în profil transversal, având în vedere soluţia existentăîn teren se recomandă proiectarea unor elemente geometrice corespunzătoare unor drumuri de categoria tehnică a I-a sau a II-a conform stas 2900-89, având lăţimea platformei de 7.00, 6.00, 5.50 (5.00)m , lăţimea părţii carosabile de 5.50 m respectiv 5.50 m (5.00) ?i acostamente 2x0.50m şi în cazul drumului comunal din localitatea Fantanita acostamente de 2x0.75m.

Proiectantul va căuta să respecte aceste gabarite.Daca nu va putea, atunci va adapta aceste profile la situaţia din teren, reducând eventual lăţimea acostamentelor ?i la limita chiar ?i cea a părţii carosabile.

Viteza de bază va fi de 25 km/h cu zone de restricţie datorită configuraţiei terenului ?i a poziţiei gardurilor.

Lungime totală a drumurilor propuse a fi modernizate este Ltot = 19,470.00m

 

NR. CRT.

STRADA

LUNGIME (m)

LATIME (m)

ACOSTAMENTE (mp)

LOCALITATEA MICESTII DE CAMPIE

1

DS 1

155.00

5.00

155.00

2

DS 2

570.00

5.00

570.00

3

DS 3

369.00

4.00

369.00

4

DS 4

119.00

4.00

119.00

5

DS 5

84.00

4.00

42.00

6

DS 6

191.00

5.00

191.00

7

DS 7

148.00

4.00

74.00

8

DS 8

926.00

5.00

926.00

LOCALITATEA FINTINITA

9

DS 1

199.00

5.00

199.00

10

DS 2

756.00

5.00

756.00

11

DS 3

297.00

5.00

297.00

12

DS 4

462.00

4.50

462.00

13

DS 5

160.00

5.00

160.00

14

DS 6

134.00

5.00

134.00

15

DS 7

503.00

5.00

503.00

16

DS 8

208.00

5.00

208.00

17

DS 9

144.00

5.00

144.00

18

DS 10

57.00

5.00

57.00

19

DS 11

241.00

4.00

241.00

20

DS 12

56.00

5.00

56.00

21

DS 13

129.00

4.00

129.00

22

DS 14

108.00

4.00

54.00

23

DC

6945.00

5.50

10417.50

LOCALITATEA VISUIA

24

DS 1

345.00

5.00

345.00

25

DS 2

800.00

5.00

800.00

26

DS 3

111.00

4.00

111.00

27

DS 4

634.00

5.00

634.00

28

DS 5

361.00

5.00

361.00

29

DS 6

132.00

5.00

132.00

30

DS 7

225.00

5.00

225.00

31

DS 8

260.00

5.00

260.00

32

DS 9

403.00

5.00

403.00

33

DS 10

117.00

5.00

117.00

34

DS 11

259.00

5.00

259.00

35

DS 12

357.00

5.00

357.00

36

DS 13

2295.00

5.00

2295.00

37

DS 14

210.00

5.00

210.00

TOTAL

19,470.00

-

22,772.50

 

Structura rutieră propusă:

 • 4  cm strat de uzură din BA 16 rul 50/70 (BAR16) ;
 • 6 cm strat de legatură din binder de criblură BADPC 22,4leg 50/70;
 • 15 cm strat de bază din piatra spartă;
 • 25 cm funda?ie din balast;
 • 15 cm stabilizare pământ cu lian?i hidraulici

Profilul transversal este cel corespunzător unui drum de categoria tehnică V.

 

Intersecţii

Se vor amenaja toate intersecţiile cu celelalte străzi. În cazul în care strada intersectată nu este modernizată, amenjareaintersecţiei se va face pe o lungime de 15 m şi o lăţime de max. 4m, cu o structură rutieră identică cu cea a părţii carosabile proiectate.

 

Accese la proprietă?i                                                                                                       Se vor asigura prin rigole carosabile astfel încât să se poată intra în curţi, racordând astfel accesele la proprietăţi la cota proiectată a drumurilor. Dacă se vor utiliza tuburi, peste acestea se va aplica fie o soluţie cu îmbrăcăminte bituminoasă fie o soluţie pietruită.

 

Scurgerea apelor

Scurgerea  apelor  se  va  realiza în  primul  rând  prin  pantele  transversale  ?i  longitudinale.

Pentru colectarea apelor au fost prevăzute şanţuri trapezoidale din beton C30/37, rigole carosabile, rigole de acostament şi podeţe.

Apele colectate pe zonele cu rigole/şanturi vor fi descarcateîn pârâul existent sau în alţi emisari din zonă.

În vederea asigurării continuităţii scurgerii apelor pluviale pe zonele cu şanţuri au fost prevăzute rigole carosabile din beton pentru accesele în curti, accesele se vor amenaja pe o lungime de 5 m.

În zona intersecţiilor cu drumurile laterale se va asigura continuitatea scurgerii apelor de suprafaţă prin podete tubulare proiectate,dirijând apele în lungul acestor drumuri laterale cu care se intersectează.

Podetele tubulare proiectate vor avea diametrul de 500mm (1000mm) si lungimea de 8 ml si vor fi prevazute cu camere de cadere si coronamente din beton.

 

Siguranţa circulaţiei

          Se vor monta indicatoarele rutiere numai cu acordul Poliţiei rutiere a judeţului. Se vor realiza marcajele rutiere longitudinale (axial şi/sau lateral conform STAS 1848).

O proiectare atenta a sistemului de semnalizare ?i marcaje concura la sporirea siguranţeicirculaţiei atât pe traseul studiat cât ?i pe drumurile cu acces la aceasta, ducând în final la sporirea fluenţei traficului având în vedere faptul că traficul va creştesimţitordupa realizarea acestei investiţii. O avertizare ?i o informare corecta, vizibilă, sporeşte confortul conducătorului auto, duce la eliminarea stresului acestuia, eliminându-se confuziile ?i a manevrelor periculoase, în final a accidentelor ?i blocajelor.

 

 

b) justificarea necesită?ii proiectului

       

          Necesitatea şi oportunitatea elaborării proiectului rezultă din urmatoarele considerente:

 • starea avansatăde degradare a acestora fiind greu practicabile  datorităgropilor apărute;
 • disconfortul creat în circulaţie,poluarea fonicăşi cu praf produsăca urmare a circulaţiei pe drumurile pietruite;
 • în perioadele cu precipitaţii circulaţia este îngreunatădatorităînmuierii structurii rutiere a parţii carosabile, formandu-se făgaşe şi gropi în care bălteşte apa;
 • drumurile nu respectălăţimile corespunzatoare pentru benzile de circulaţie, ceea ce  conduce la o circulaţie îngreunată.

Urmare a stării tehnice precare a drumurilor ce fac obiectul acestui proiect, sunt necesare lucrări de modernizare.

 

c) valoarea investi?iei

Finanţarea proiectului se va face din  Fondului de Dezvoltare şi Investiţii, gestionat de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză.

Valoarea investiţiei este de 41533468.86lei (cu TVA)

 

d) perioada de implementare propusă;

Durata de realizare a proiectului este de 26 luni.

 

e) plan?e reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafa?ă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situa?ie ?i amplasamente);

            Proiectul se va realiza pe domeniul public al comunei Miceştii de Câmpie. Lucrarile de modernizare vor pastra actualul amplasament al fiecarui drum astfel încât să nu se pună problema de exproprieri şi pentru a avea un regim juridic clar (domeniul public).

     Planurilede sita?iesunt prezentate în anexă.

 

 

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construc?ie ?i altele).

         

            În urma implementării proiectului vor rezulta:

Lungime totală drumuri = 19,470 Km

Suprafa?ă totală carosabil = 102,067.73 m2

          Suprafa?ă carosabilă drumuri = 96,427.73 m2

          Suprafa?ă carosabilă drumuri laterale ?i platforme de încruci?are = 5640.00  m2

Acostamente = 22772.50 m2

?an? trapezoidal din beton C30/37= 36197 ml

Rigolă carosabilă= 490 ml

Pode?e tubulare DN1000(L=8m) = 26 buc

Pode?e tubulare DN500(L=8m) = 99 buc

Camere de cadere = 101 buc

Pode?e Dalate D5( S= 55mp) = 3 buc

Podet prefabricat 1,6 m= 5 buc

Camere de cadere = 133 buc

Parapete metalic = 1.120 ml

 

 

 Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

 

                Tronsoanele de drum aflate în intravilanul  localităţilor au o lungime totală Ltot = 19,470 Kmcu structură rutieră suplă:

 • 4  cm strat de uzură din BA 16 rul 50/70 (BAR16) ;
 • 5 cm strat de legatură din binder de criblură BADPC 20 leg 50/70;
 • 15 cm strat de bază din piatra spartă;
 • 25 cm funda?ie din balast;
 • 20 cm stabilizare pământ cu lian?i hidraulici

Viteza de trafic 25 km/h

 

Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

 

Proiectul analizat nu propune instalaţii de producţie, amplasamentul îşi păstrează aceiaşi funcţiune de cale de comunicaţie.

 

 

Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, marimea, capacitatea

         

Prin specificul său investiţia nu este destinată desfăşurării unor activităţi de producţie.

 

                                           

Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

         

          La realizarea proiectului se va utiliza:

-piatră spartă                            18726,04 m3;                                                                       -balast fundaţie                          28.237,43 m3;

-beton BA 16                           9.594,37 t,

-strat BADPC                          15.840,91 t.

          Materiile prime se vor asigura de la agenţi economici din judeţ.

          Pentru utilaje şi maşinile de transport se va utiliza motorina ce va fi asigurată de la ataţiile de distribuţie din zonă.

 

Racordarea la reţele utilitare existente în zonă                                          

          Proiectul nu prevede racordarea la reţelele utiltare existente în zonă. Apa potabilă pe perioada executării lucrărilor va fi asigurată de constructor cu cu bidoane de polietilenă;

 

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

           

          Lucrările de refacere a amplasamentului vor fi cuprinse în proiectul de executie şi vor consta în:

-evacuarea deşeurilor pe măsura producerii acestora;

-evacuarea materialelor şi a deşeurilor din organizarea de şantier;

-retragerea utilajelor;

-ridicarea containerelor tipizate.

 

Căi noi de acces sau schimbarea celor existente

 

          Nu este cazul proiectului analzat.

 

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare                                     La realizarea proiectului se va utiliza:

-piatră spartă                           

-balastru                                 

-agregate minerale, nisipuri (la preparare beton asfaltic si mixtura asfaltica)

         

Metode folosite în construcţie/demolare

Soluţia minimă de modernizare şi protejare a structurii rutiere are doua componente de bază şi anume:                                                                                     a). Infrastructura drumurilor (terasamentele) se va realiza prin săparea, nivelarea şi aducerea la cota a terenului existent, prin compensări în acelaşi profil sau între profile acolo unde este cazul.

b). Suprastructura drumului se va realiza prin asternerea succesiva a straturilor noului sistem rutier.

Principalele lucrari stabilite ca fiind necesare în baza situaţiei existente şi a revitalizării duratei de viaţa în perspectiva, sunt:

 • mici rectificări ale traseului în plan şi în profil longitudinal cu aport de material;
 • rectificări ale pantelor transversale cu aport de material;
 • realizarea şanturilor şi a rigolelor acolo unde vor fi necesare;
 • montarea podeţelor tubulare şi de sant acolo unde se impune precum şi decolmatarea celor existente;
 • realizarea camerelor de cădere la podeţe;
 • turnare, compactare straturi de fundaţie din balast;
 • turnare, compactare straturi de fundaţie din piatră  spartă;
 • turnare, compactare strat de legatură din binder de criblurăBADPC;
 • turnare, compactare strat de uzură din BA 16 rul
 • siguranţa circulaţiei;
 • amenajari sş racordari corespunzatoare la intersecţiile cu celelalte drumuri.

 

Planul de execu?ie, cuprinzând faza de construc?ie, punerea în func?iune, exploatare, refacere ?i folosire ulterioară

          Planul de execu?ie a lucrăriilor pe amplasamentul perimetrului studiat urmăre?te îndeplinirea pa?ilor impu?i în actele de reglementare, astfel că se urmăreşte respectarea întocmai a acestora;

 

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

                La aceasta data se realizeaza lucrarile la sistemul de alimentare cu apa si canalizare (sunt realizate cca 80%) din lucrarile prevazute la sistemul de canalizare. Amplasamentele drumurilor prevazute in proiect nu se  suprapun cu amplasamentele pe care se desfasoara lucrari la aceasta data.

Prin implementarea proiectului se asigură căi de acces sigure pentru proiectele existente.

 

Detalii despre alternativele care au fost luate in considerare

Se propun două variante tehnice alternative, func?ie de categoria străzilor,

pentru o perioadă de perspectivă de 10 ani:

 

Varianta 1

- structură rutieră suplă:

 • 4  cm strat de uzură din BA 16 rul 50/70 (BAR16) ;
 • 6 cm strat de legatură din binder de criblurăBADPC 22,4leg 50/70;
 • 15 cm strat de bază din piatra spartă;
 • 25 cm funda?ie din balast;
 • 15 cm stabilizare pământ cu lian?i hidraulici

 

Varianta 2

-structura rutieră semirigidă:

 • 4  cm strat de uzură din BA 16 rul 50/70 (BAR16) ;
 • 6 cm strat de legatură din binder de criblură BADPC 22,4 leg 50/70;
 • 15 cm strat de bază din balast stabilizat;
 • 25 cm funda?ie din balast;
 • 15 cm stabilizare pământ cu lian?i hidraulici

 

A fost aleasa varianta 1structură rutieră suplă.

 

Alte activităti care pot aparea ca urmare a proiectului

                Beneficiile preconizate ale proiectului constau în dezvoltarea atractivităţii localitaţii, ceea ce conduce cu siguranţa la crearea de noi locuri de muncă. În plus, în afara beneficiilor economice şi sociale evidente, considerăm că proiectul va aduce cu sine şi o schimbare a mentalităţii, pe de o parte a grupurilor ţintă, pe de altă parte a autorităţilor locale, în ceea ce priveşte gestionarea situaţiei economico-socială a comuneiMiceştii de Câmpie.

Preconizam ca o reuşita în implementarea acestui proiect va duce la creşterea potenţialului economic  al comunei Miceştii de Câmpie, avand un impact de mediu pozitiv datorat reducerii cantităţii de pulberi antrenate de curenţii de aer şi prcipitaţii, a gazelor arse de la motoare, a zgomotului şi asigurarea scurgerii apei de-a lungul drumurilor modernizate.

 

 

Alte autorizatii cerute pentru proiect

Pentru proiectul analizat sunt necesare:

-Aviz Administraţia Bazinală "Someş-Tisa" şi Administraţia Bazinală "Mureş",

-Aviz telefonie

 

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Planul de execu?ie a lucrărilor de demolare, de refacere ?i folosire ulterioară a terenului;

         

Prin specificul său proiectul nu prevede lucrări de demolare. Lucrările de infrastructură a drumurilor(terasamentele) vor consta în săparea, nivelarea şi aducerea la cota a terenului existent, prin compensări în acelaşi profil sau între profile acolo unde este cazul.

 

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

          Lucrările de refacere coincid cu cele de implementare a proiectului.

 

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

          Proiectului analizat se realizeză pe amplasamentul actual al drumurilor săteşti, nu sunt necesare căi noi de acces sau schimbări ale celor existente.

 

- metode folosite în demolare;

          Nu sunt prevăzute lucrări de demolare în proiectul analizat.

 

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

          Nu sunt necesare lucrări de demolare, nu sunt necesare alternative.

 

Alte activită?i care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea de?eurilor).

          Nu se aplică pentru proiectul analizat. Materialul rezultat de la rectificarea suprafeţei drumurilor se va utiliza ca material de compensare aducerea la cotă.

 

 

 

V. Descrierea amplasării proiectului

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

 

          Proiectul analizat nu cade sub inciden?a Conven?iei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

 

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii ?i cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, ?i Repertoriului arheologic na?ional prevăzut de Ordonan?a Guvernului nr. 43/2000privind protec?ia patrimoniului arheologic ?i declararea unor situri arheologice ca zone de interes na?ional, republicată, cu modificările ?i completările ulterioare;

 

            În vecinătatea drumurilor săteşti vizate de proiect nu se regăsesc monumente istorice sausituri arheologice ca zone de interes na?ional.

         

-harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atiat naturale ciat si artificiale, si alte informatii privind:

 • folosintele actuale si planificate ale terenului atiat pe amplasament ciat si pe zone adiacente acestuia;
 • politici de zonare si de folosire a terenului;
 • arealele sensibile;
 • detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

 

          Planurile de situaţie sunt prezentate în anexă.

Amplasare proiect

Lucrările de modernizare vor pastra actualul amplasament al fiecarui drum astfel încât să nu se pună problema de exproprieri şi pentru a avea un regim juridic clar (domeniul public).

 

                   

 Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi adiacente acestuia

          Conform Certificatului  de Urbanism nr. 7 din 13.05.2019 terenul destinat proiectului este în intravilanşi extravilan, înlocalităţile Miceştii de Câmpie, Fântâniţa şi Visuia;   aparţine domeniului public al comunei Miceştii de Câmpie.

 

Politici de zonare şi de folosire a terenului

           Terenul din zona amplasamentului este reglementata prin PUG al comunei Miceştii de Câmpie.

 

Arealele sensibile

          Pe amplasament şi în vecinătatea acestuia nu sunt arealelor sensibile. 

 

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referin?ă geografică, în sistem de proiec?ie na?ională Stereo 1970

 

Delimitarea perimetrului (coordonate Stereo 1970)

Localitatea Micestii de Campie:

X(nord) = 596549.3788  Y (est) = 446900.6634

X(nord) = 596573.0458  Y (est) = 447842.6751

X(nord) = 595470.7452  Y (est) = 446916.8887

X(nord) = 595534.2934  Y (est) = 447890.0603

Localitatea Fantanita:

X(nord) = 594713.7477  Y (est) = 448384.1228

X(nord) = 594631.4727 Y (est) = 452375.1952

X(nord) = 592779.7660  Y (est) = 452500.1073

X(nord) = 592116.4503  Y (est) = 449478.3281

Localitatea Visuia:

X(nord) = 594206.4154  Y (est) = 443648.3931

X(nord) = 594544.7397 Y (est) = 446034.4210

X(nord) = 592662.7734 Y (est) = 446847.6107

                            X(nord) = 593748.1721   Y (est) = 443600.8637

 

 

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luata în considerare

Datorită specificului proiectului, lucrările vizează drumuri existente,nu s-au avut în vedere alte alternative de amplasament.

 

 

 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informa?iilor disponibile

 

A. Surse de poluan?i ?i instala?ii pentru re?inerea, evacuarea ?i dispersia poluan?ilor în mediu:

a) protec?ia calită?ii apelor

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Lucrările de decolmatare a şanţurilor, de execuţie a rigolelor, şi de aducere la cota a părţii carosabile pot deveni sursa de poluare a apelor pluviale în cazul precipitaţiilor însemnate cantitativ. În acest caz apele pluviale pot antrena materialele dislocate ducând la creşterea cantităţii de materii în suspensie din apa.

          Dupa realizarea investiţiei calitatea apelor pluviale ce ajung în emisar se va imbunataţi prin reducerea cantităţii de material antrenat de pe carosabil;

         

Sta?iile ?i instala?iile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Datorita faptului ca din proiect nu rezulta ape uzate industriale nu sunt necesare  sta?ii ?i instala?ii de epurare sau de preepurare.

 

          b. protecţia aerului

 

Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

 

          a)Pe perioada de constructie:

- lucrarile de nivelare a suprafetei carosabile, de decolmatare si de executie a rigolelor vor genera pulberi;                                                                                        -utilajele si mijloacele de transport vor degaja pulberi şi gaze de ardere(pulberi, SO2, NO, si CO).

 

Surse aferente lucrarilor de terasamente

Sursele se încadreaza în categoria surselor libere la sol, temporare, cu un regim maxim de 8 ore/zi în perioadele de execuţie a lucrărilor .

Aria de manifestare a acestor surse corespunde exclusiv suprafeţei de realizare a lucrărilor.

Poluanţii atmosferici caracteristici lucrărilor de terasamente sunt particulele de provenienta naturala (praf terestru) emise în timpul manevrării pământului şi prin eroziunea eoliana de pe solul descoperit

 

b)Dupa realizarea proiectului:

          Cantitatea de poluanţi generată de mijloacele de transport se va reduce datorită scăderii consumului de caburanţi (prin creşterea vitezei de deplasare) şi a lipsei pulberilor pe partea carosabilă. Masele de aer nu vor antrena pulberi de pe partea carosabilă.

 

Instalaţiilepentru dispersia poluanţilor în atmosferă

          Sursele de poluare vor fi difuze, se vor intreprinde o serie de ac?iuni pentru reducerea poluării aerului, dintre care men?ionăm:

 • întreţinerea utilajelor, reparaţiile acestora se vor face periodic, conform recomăndarilor firmelor producătoare pentru evitarea degajării suplimentare de noxe în timpul funcţionării;
 • se vor folosi în principal utilaje şi echipamente performante care să nu producă un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise;
 • umectarea căilor  de acces şi a drumurilor tehnologice în perioada secetoasă şi ori de câte ori situaţia o impune, în funcţie de frecvenţa traficului şi condiţiile atmosferice, pentru evitarea ridicării pulberilor fine în atmosferă.

 

 

          c.protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

 

Sursele de zgomot şi de vibraţii

a)În perioada de executare a proiectului

În perioada de executare a lucrărilor propuse în proiect, sursele de zgomot sunt reprezentate de către utilaje şi mijloacele de transport.

 

b) În perioada de funcţionare  sursele de zgomot ramân cele existente la această dată.

 

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

          În perioada de execuţie se vor lua o serie de măsuri de natură organizatorică şi tehnologică:

 • desfăşurarea lucrărilor strict pe amplasamentele supuse avizării, astfel rezultând o limitare a zgomotelor produse de trafic în zonă;
 • vor fi utilizate numai utilajele şi vehiculele cu inspecţia tehnică la zi;
 • se va respecta programul de lucru pe timpul zilei;
 • conducerea preventivă a autovehiculelor grele (conducerea calmă creează mai puţin zgomot decât frecventele schimbări de acceleraţie şi frână).

 

          d.protecţia împotriva radiaţiilor

 

Sursele de radiaţii

 Realizarea proiectului nu necesită utilizarea de materiale radioactive.

 

Amenajarile şi dotările pentru protecţia impotriva radiatiilor

Realizarea proiectului nu necesită utilizarea de materiale radioactive, nu sunt necesareamenajari  şi dotări  pentru protecţia impotriva radiatiilor.

 

          e.protecţia solului şi subsolului

 

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice

          a)La organizarile de santier sursele potentiale de poluare a solului sunt: stationarea utilajelor, alimentarea cu combustibil a utilajelor si mijloacelor de transport si functionarea necorespunzatoare a acestora.

b)In perioada de executie a proiectului sursele potentiale de poluanti sunt reprezentate de catre rezervoarele cu carburanti si baile de ulei de la utilaje si mijloacele de transport in cazul pierderilor accidentale de produse petroliere si de catre depozitarea necorespunzatoare a deseurilor.

c)In perioada de functionare a investitiei nu sunt surse de poluare a solului.

  

Lucrări şi dotări pentru protecţia solului şi a subsolului

 

Se vor utiliza utilaje şi maşini de transport în bună stare de funcţionare şi în bune condiţii tehnice. În situaţia în care se vor aparea defecţiuni urmate de pierderi de produse petroliere pe perioada staţionării se va interveni cu material absorbant (care ulterior va fi colectat si depozitat in container metalic).

          Deşeurile se vor colecta selectiv şi vor fi valorificate/eliminate  pe măsura generării.

Materialul rezultat de la nivelarea suprafeţei drumului şi din şanturi (pamanat in amestec cu nisip si pietris) se va depozita raţional astfel încât sa fie acoperite suprafeţe cât mai mici de pţmânt. O parte din acesta se va utiliza la realizarea patului drumului, surplusul va fi evacuat şi utilizat la intretinerea drumurilor din cadrul comunei.

          Motorina se va aproviziona cu autoutilitara, în container tipizat prevazut cu pompă de distribuţie şi cuva de reţentie a eventualelor pierderi de motorină. Operaţia de alimentare cu carburanţi se va executa respectând instrucţiunile de utilizare a pompei de alimentare.

Nu se va face schimbul de ulei în organizarile de şantier sau la punctele de lucru. Schimbul de ulei se va face la agenţi economici specializaţi care vor prelua uleiul uzat şi filtrele de ulei cand va fi cazul.                                                             În cazul unor pierderi accidentale de produse petroliere se va interveni cu materiale absorbante pentru impiedicarea poluarii solului. Materialul contaminat va fi colectat si depozitat in container metalic.

Utilajele vor fi in stare tehnică bună, în situaţia în care vor aparea defecţiuni urmate de pierderi de produse petroliere pe perioada staţionării se va interveni cu material absorbant (care ulterior va fi colectat şi depozitat în container metalic). În cadrul organizărilor de şantier va fi prevazut container metalic închis pentru deşeuri cu conţinut de produse petroliere.

Piatra sparta, balastru, betonul asfaltic şi betonul bituminos se vor aduce ritmic, pe măsura avansării lucrărilor, de la agenţii economici autorizaţi şi vor fi puse în operă fără depozitare intermediara.

         

          f.protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

                                  

Identificarea arealelor sensibilece pot fi afectate de proiect

          În vecinătatea amplasametului nu se intalnesc area le sensibile ;

 

Lucrările, dotările şimăsurile pentru protecţiabiodiversitatii

Nu sunt necesare măsuri suplimentare fata de ce prevazute in tehnologie;

 

          g.protecţia aşezarilor umane şi a altor obiective de interes public  

Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,  zone de interes tradiţional

         

          Prin specificul sau proiectul vizeaza drumuri săteşti, aflate in cea mai mare parte in zona cu gospodarii, din comuna Miceştii de Câmpie.

          Nu au fost identificate obiective de interes public, monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,  zone de interes tradiţional.

          În urma implementării proiectului nu se vor genera poluan?i care pot afecta a?ezările umane ?i obiectivele de interes public.

 

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezarilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

            Modernizarea drumurilor săteşti nu va fi însoţita de poluanţi care să afectezeîn mod semnificativ aşezările umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public. Activitatea se va desfăşura în afara perioadei de odihnă a populaţiei. În cadrul proiectului nu va fi necesar sa se prevadă lucrări, dotări şi măsuri suplimentare, faţă de cele de natură tehnologică, pentru protecţia a?ezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

 

          h.gospodarirea  deşeurilor generate pe amplasament

 

Prevenirea ?i gestionarea de?eurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

          Deşeurile rezultate din nivelarea partii carosabile, din realizarea rigolelorsi decolmatarea santurilor se vor incarca in mijloace de transport în vederea utilizării lor la completarea cu material a zonelor din carosabil cu gropi. Deşeurile menajere se vor depozita în pubelă tipizată, vor fi eleiminate de către firma de salubrizare. Deşeurile reciclabile (anvelopele şi acumulatorii) vor fi predate la agenţi economici autorizaţi. Deşeul periculos (uleiul uzat) va fi eliminat de  agenţi economici autorizaţi la care se face schimbul de ulei.

 

Lista de?eurilor (clasificate ?i codificate în conformitate cu prevederile legisla?iei europene ?i na?ionale privind de?eurile), cantită?i de de?euri generate;

           

          Deseurile rezultate in perioada de realizare a investitiei

-pamant si pietre din realizarea rigolelorsi decolmatarea santurilor cod    17 05 04-  nu poate di cuantificat, va fi evacuat si utilizat la completarea cu material a zonelor din carosabil cu gropisau la intretinerea drumurilor din cadrul comunei;

-ambalaj PET (de la apa potabila) cod 15 01 02 – cca 20 kg, flacoanele se vor colecta in big-bag si se vor valorifica la agent economic;

-ambalajecod 150110*canistre din plastic goale de la lubrefianti cca 10 kg se vor gestona de agentul economic la care se face schimbul de ulei;

-nisip si pamant contaminat cu produse petroliere cod 17 05 03* nu poate fi cuantificat (poate rezulta numai in cazul pierderilor accidentale, nu se poate estima cantitativ) se va depozita in container metalic si vor fi evacuate de agent economic specializat;

-deseu metalic feros (piese uzate) cod 16 01 17  -nu se poate cuantifica, cantitatea este variabilăîn funcţie de piesele defecte,se va gestiona de catre agentul economic care va efectua reparaţiile sau va fi valorificat de catre constructor;

-deseu metalic neferos (piese uzate) cod 16 01 18 – nu se poate cuantifica, cantitatea este variabilăîn funcţie de piesele defecte,se va gestiona de catre agentul economic care va efectua reparaţiile sau va fi valorificat de catre constructor;

-deseul menajer cod 20 03 01 cca 36 m3 se va colecta în pubelă şi va fi eliminat de firma de salubrizare.

Deşeurile vor fi  evidenţiate şi gestionate de firma constructoare. În contractul de execuţie se va stipula obligaţia executantului de a gestiona deşeurile (colectare,

depozitare şi eliminare de pe amplasament).

 

Programul de prevenire ?i reducere a cantită?ilor de de?euri generate;

Planul de gestionare a de?eurilor;

          Deşeurile rezultate vor fi colectate selectiv cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Deşeul din rectificarea partii carosabile se va incarca in mijloc de transport în vederea utilizării lor la completarea cu material a zonelor din carosabil cu gropi.

          Deşeul de ulei de motor- va fi preluat de către de  agenţii economici autorizaţi la care se face schimbul de ulei.

Deşeul de acumulatori uzaţi- se predă la achiziţia acumulatorilor noi.

Deşeul de anvelope uzate- se predau agentului economic care face schimbul de anvelope.

 Deşeul de ambalaje PE  -ambalajul de apă potabilă se colecta in big-bag si se va valorifica la agent economic;

Deşeul menajerse va colecta în pubelă tipizată, se va elimina de către agentul economic specializat.

 

i) gospodărirea substan?elor ?i preparatelor chimice periculoase            

Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse

         

                În această categorie se regăseşte motorina utilizată la utilaje şi la mijloacele de transport;

                   

Modul de gospodarire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

 

Motorina se va aproviziona ritmic cu autospecială în container metalic, tipizat prevazut cu pompă de distribuţie.

Nu se vor depozita carburanţi şi lubrifianţi în punctele de lucru. Manipularea pompei de distribuţie a motorinei la alimentarea utilajelor se va face de o persoană numită de constructor. De asemenea, antreprenorul va trebui sa ţină o evidenţă strictă a acestor materiale.

 

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei ?i a biodiversită?ii.

          Lucrarile se desfaşoară pe drumurile satesti existente, nu se fac extinderi de carosabil. Prin specifcul sau implementarea proiectului necesita nisip, piatra sparta, balastru, materii prime ce se vor aproviziona de la agenti economici autorizati.

 

 

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

 

Impactul potenţial asupra populaţiei şi sănătaţii umane

 În perioada de execuţie a lucrarilor de modernizare a drumurilor satesti impactul manifestat asupra populaţiei va fi direct, limitat in timp strict pe perioada desfasurarii lucrarilor, de magnitudine redusa. Activitatea se va desfăşuaa numai pe timpul zilei, nu este afectata perioada de odihnă. Poluanţii emişi nu au caracter cumulativ, sunt din surse mobile, dispersia lor se face pe măsura deplasării.

Dupa finalizarea lucrarilor, va genera impactul pozitiv asupra populaţiei datorita scaderii nivelului de zgomot si a emisiilor de poluanti de la mijloacele de transport ce tranziteaza zona.

 

Impactul asupra faunei şi florei

Pe amplasament si in vecinatatea acestuia nu se intalnesc specii de plante si animale cu valoare conservativa. Impactul va fi neutru

 

Impactul poteţial asupra solului

În perioada de construcţie se va manifesta impact nesemnificativ asupra solului prin lucrarile de nivelare a traseului, compactarea mecanizată a patului drumuluişi sapare a şanţurilor. Impactul se va manifesta strict în punctele de lucru, va fi direct, de magnitudine redusă.

 

Impactulasupra calităţii şi regimului cantitativ al apei

În perioada de execuţie a lucrărilor aferente proiectului (decolmatare şanţuri, execuţie rigole, aducere la cotă a părţii carosabile)  poate să se producă impact negativ nesemnificativ, în cazul precipitaţiilor însemnate cantitativ. Apele pluviale pot antrena materiale dislocate ducând la creşterea cantităţii de materii în suspensie din apă.

 În perioada funcţionării invesţiei calitatea apelor pluviale ce ajung în emisar se va îmbunatăţii prin reducerea cantităţii de material antrenat de pe carosabil – impactul va fi pozitiv minor.

 

Impactul asupra calităţii aerului şi climei

Pe perioada implementării proiectului vor rezulta poluanţi pentru aer reprezentati de pulberi şi gaze de ardere de la utilajele si masinile care participa la realizarea lucrarilor. Cantitatea de pulberi va fi redusa deoarece lucrarile se vor executa pe tronsoane, numarul mijloacelor de transport ce vor tranzita zona va fi redus. Concentratia de noxe este limitata prin verificarile tehnice periodice. Aceste emisii sunt pe perioada limitata, conditiile din zona permit dispersia rapida a lor. Impactul se va manifesta pe perioada limitata. Lucrarile sunt de mica amploare, impactul asupra aerului va fi redus şi se va manifesta un interval redus de timp.

În perioada de executie a lucrarilor manevrarea pamantului si manipularea utilajelor se va face respectand tehnologia de executie.

Emisiile poluante ale vehiculelor rutiere se limiteaza cu caracter preventiv prin conditiile tehnice prevazute la omologarea pentru circulatie, cat si prin conditiile tehnice prevazute la inspectia tehnica care se efectueaza periodic pe toata perioada utilizarii autovehiculelor rutiere inmatriculate in tara. Emisiile de noxe in aer nu vor produce modificari a climei in zona

 

Impactul asupra zgomotelor şi vibraţiilor

Impactul se va manifesta temporar, in perioada de executie, in zonele unde lucrarile vor fi executate in apropierea caselor.

 

Impactul asupra peisajului şi mediului vizual

          Implementarea proiectului nu va avea impact negativ asupra peisajului si a mediului vizual

 

Natura impactului(adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Impactul direct, pe termen scurt si temporar se va produce asupra solului si populatiei.

Impactul cumulativpoate să apară din cauza pulberilor, gazelor de eşapament şi zgomotului. Sursele zgomot ?i gaze de ardere sunt surse în mi?care; zonele in care pot sa se suprapuna mijloacele de transport materiale si utilajele ce lucreaza la cele doua proiecte sunt situate la intrarea in localitatea Micestii de Campie sau aleeatoriu pe traseul spre Micestii de Campie.  Zonele sunt reprezentate de drumuri, se realizeaza dispersarea gazelor de e?apament fără a exista riscul apari?iei unor zone de concentrare a poluan?ilor.                                                                                           Zgomotul din mai multe surse nu se cumulează; este recepţionat zgomotul cu nivelul cel mai ridicat. Nivelul zgomotului mijloacelor de transport este apropiat.

Impact cumulativ datorat gazelor de ardere de la utilaje si mijloacele de transport

Efectele emisiilor atmosferice se pot regăsi în impactul cumulativ, dar nu în mod continuu ?i nu cu o frecventa de 100 %. Asta deoarece emisiile atmosferice sunt supuse unei dinamici controlate de condi?iile meteorologice, în cea mai mare măsură.

În perioada de realizare a proiectului impactul va fi indirect, secundar, pe termen scurt (pe durata operatiei care-l generează), temporar, negativ nesemnificativ.

Gazele de ardere rezultate în perioada activităţii de modernizare a drumurilor satesti, de la mijloacele de transport ca tranzitează zona şi utilaje, sunt surse difuze, produse în apropierea solului, nu se poate estima o zonă în care să apară un impact cumulat al acestora.

Impactul pe termen lung, pozitivse va maifesta asupra populatiei.

  Impactul indirect, pe termen lung, pozitivde magnitudine redusa se va maifesta asupra apei de suprafata.

 

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

          Datorită magnitudinii reduse nu se vor afecta zone geografice.

 

Magnitudinea şi complexitatea impactului

          Nu este cazul.

Probabilitatea impactului

Prin măsurile constructive adoptate, prin tehnologia de execuţie şi prin dotările prevăzute de investiţie probabilitatea apariţiei unui impact negativ semnificativ este puţin probabilă.

 

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Nu este cazul.

 

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

          Prin realizarea şi funcţionarea investiţiei nu se va produce impact semnificativ asupra mediului.

 

Natura transfrontiera a impactului

Cantitatea şi natura poluanţilor dispersaţi nu vor induce impact transfrontalier

 

 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Dotări ?i măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluan?i în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerin?ele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influen?eze negativ calitatea aerului în zonă.

         

                 Monitorizarea activităţii de modernizare a drumurilor este necesară pentru ca efectele negative asupra mediului înconjurător să fie minime.

In timpul executiei lucrarilor aferente proiectului se vor lua toate masurile necesare pentru a nu fi afectat mediul inconjurator.

Lucrarile de executie vor avea loc cu respectarea conditiilor de protectie a mediului inconjurator.

Se va urmari:

-manipularea cu atenţie a utilajelor;

-respectarea cţilor de acces pentru utilaje;

-respectarea locului de parcare şi de reparaţii pentru utilajele terasiere şi de transport;

-respectarea tehnologiei de execuţie;

-manipularea volumelor de pământ excavat numai în spaţiul destinat lucrarilor.

 

 

IX. Legătura cu alte acte normative ?i/sau planuri/programe /strategii /documente de planificare:

 

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative na?ionale care transpun legisla?ia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European ?i a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea ?i controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European ?i a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implicăsubstan?e periculoase, de modificare ?i ulteriordeabrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European ?i a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European ?i a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător ?i un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European ?i a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind de?eurile ?i de abrogare a anumitor directive, ?i altele).

 

          Proiectul nu intra sub incidenţa Directivelor enumerate.

B. Se va men?iona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

 

          Proiectul face parte din cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii, gestionat de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză.

 

 

X. Lucrări necesare organizării de ?antier:

Descrierea lucrarilor necesare organizării de şantier

 

          Pe perioada de execuţie a lucrarilor prevazute in proiect nu va exista o organizare de şantier propriu-zisa pentru obiectele prevazute în proiect

 

Localizarea organizarii de şantier

         

          Lucrarea este amplasata pe teritoriul comunei Miceştii de Câmpiein localitatatile Miceştii de Câmpie, Visuia si Fantanitase vor organiza zone de depozitare temporara a obiectelor prevazute : tuburi pentru podete, rigole.

Pentru zonele de depozitare temporaraprimaria va pune la dispozitie un teren apartinand domeniului public in localitatea Micestii de Campie un teren neproductiv situat la intrarea in localitate (dupa gara).

Zonele de depozitare temporara si retragere a utilajelor: in localitatea Fantanita teren balastat situat intre caminul cultural si biserica ortodoxa, iar in localitatatea Visuia un teren neproductiv.

Masuri de protectia muncii                                                                                             Se vor monta placi avertizoare vizibile atat ziua cat si noaptea in toate locurile periculoase precum utilaje, instalatii, depozite, etc. In timpul lucrului se interzice trecerea sau stationarea persoanelor sub raza de actiune sau in zonele de rotire a macaralei ori a altor utilaje, marcandu-se zona respectiva.                                                Descarcarea materialelor din autovehicule se va face de la inaltime redusa si din spatele vehiculelor. Se va controla zilnic starea cablurilor de ridicare ale utilajelor inainte de inceperea lucrului. Se interzic legaturi sau carlige improvizate.                   Toti angajatii trebuie sa cunoasca obligatiile si raspunderile pentru realizarea deplina a masurilor de protectie si igiena a muncii, precum si combaterea incendiilor.          Instructajul de protectia muncii va cuprinde trei faze:                                         -instructajul general;                                                                                                    -instructajul la locul de munca;                                                                                     -instructajul periodic.

Masuri de protectie la incendii                                                                                        Vor fi luate toate masurile necesare pentru a nu fi afectate: programul de odihna, siguranta, accesibilitatea riveranilor si buna desfasurarea a activitatilor curente ale acestora. De asemenea se va asigura protectia eventualelor constructii alaturate pe durata executiei.

 

Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

 

          Pe amplasamentul zonelor temporare de depozitare nu se vor depozita substante chimice periculoase. Apele uzate menajere se vor colecta in toaleta ecologica. Va exista impact negativ nesemnificativ datorat presiunii exercitata asupra solului de catre toaleta, utilajele garate si materialele depozitate.

 

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

         

          Sursa de poluare potentiala pentru sol este reprezentată de rezervoarele utilajelor si mijloacele de transport si bazinul toaletei ecologice.

          Utilajele si mijloacele de transport vor avea starea tehnica buna. Pentru interventia in cazul unor pierderi accidentale de produse petroliere se va interveni cu mijloace de recuperare (galeti) si cu materiale absorbante. Materialul contaminat se va colecta in container metalic inchis si se va elimina prin grija constructorului.

 

 

Dotări şi măsuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

         

          -obligarea constructorului de a realiza zone de depozitare temporara corespunzatoare din punct de vedere al facilitatilor si al protectiei factorilor de mediu prin ocuparea unor suprafete cat mai mici de teren;

-colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor si evacuarea in functie de natura lor pentru depozitare sau valorificare catre serviciile de salubritate, pe baza de contract, tinand cont de prevederile Legii nr.211/2011 privind gestionarea deseurilor industriale reciclate, aprobata prin Legea nr. 456/2001 si Legea nr. 426/2001 privind regimul deseurilor pentru aprobarea OUG nr. 78/2000;

-depozitarea raţională a materialului rezultat din decolmatari, astfel incat sa fie ocupate suprafete cat mai mici de teren.

 

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investi?iei, în caz de accidente ?i/sau la încetarea activită?ii, în măsura în care aceste informa?ii sunt disponibile:

 

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

În cazul unor poluări accidentale datorate defectiunii la utilaje si mijloace de transport soldate cu pierderi de produse petrolierer, se va interveni pentru recuperarea acestora in recipienti metalici. Solul poluat se va decoperta, materialul rezultat se va depozita in container metalic inchis si se va evacua prin grija constructorului.

         

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

 Utilajele şi mijloacele de transport a materialelor vor avea starea tehnică buna şi verificările tehnice la zi.

 

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

          Nu se aplică proiectului analizat.

Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

                    Nu se aplică proiectului analizat.

 

 

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului ?i planul de situa?ie, cu modul de planificare a utilizării suprafe?elor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construc?ie ?i altele); plan?e reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafa?ă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situa?ie ?i amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic ?i fazele activită?ii, cu instala?iile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării de?eurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protec?ia mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub inciden?a prevederilor art. 28 din Ordonan?a de urgen?ă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ?i faunei sălbatice, aprobată cu modificări ?i completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ?i completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului ?i distan?a fa?ă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum ?i coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referin?ă geografică, în sistem de proiec?ie na?ională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic con?inând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiec?ie na?ională Stereo 1970;

         

          Proiectul nu intră sub inciden?a prevederilor art. 28 din Ordonan?a de urgen?ă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ?i faunei sălbatice, aprobată cu modificări ?i completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ?i completările ulterioare.

 

b) numele ?i codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

 

          In vecinatatea proiectului nu sunt arii natural protejate.

 

c) prezen?a ?i efectivele/suprafe?ele acoperite de specii ?i habitate de interes comunitar în zona proiectului;

 

In vecinatatea proiectului nu sunt arii natural protejate, nu sunt prezente specii si hanitaate de interes comunitar.

 

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

 

          In vecinatatea proiectului nu sunt arii natural protejate, nu are legatura si nu este necesar pentru planul de management.

 

e) se va estima impactul poten?ial al proiectului asupra speciilor ?i habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

          In vecinatatea proiectului nu sunt arii natural protejate, nu va exista impact potential.

f) alte informa?ii prevăzute în legisla?ia în vigoare.

          Nu este cazul proiectului analizat.

 

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informa?ii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

 

 

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic Someş şi Mureş;

- cursul de apă: denumirea ?i codul cadastral

-curs de apă Lechinţa: localitatea Miceştii de Cîmpie;                                                                           -curs de apă Comlod: localităţile Visuia şi Fîntîniţa.

Cod cadastral:  II.1.24.6.4 / IV-1.74

Corp de apă:  suprafaţă RORW 2.1.24.6.4_B1 Lechinţa

 

Reţeaua hidrograficăîn Bazinul Hidrografic Someş este reprezentată de cursul de apă Lechinţa.

Caracteristicile cursului de apă Lechinţa în zona amplasamentului sunt:

 • Lungime – 25 km
 • Altitudine amonte – 339 m
 • Altitudine aval – 296 m
 • Pantă medie – 2 ‰
 • Coeficient de sinuozitate - 1,30
 • Suprafaţă – 164 km2
 • Altitudine medie – 394 m.

Reţeaua hidrograficăîn Bazinul Hidrografic Mureş este reprezentată de pârâul Comlod (Lechinţa).

Pârâul Comlodeste un afluent al râului Mureş, în partea dreaptă a acestuia, care se varsă în acesta în apropierea oraşului Iernut. Pârâul străbate judeţele Bistriţa-Năsăudşi Mureş,izvorând din judeţul Bistriţa-Năsăud la o altitudine de 440 metri.

Pârâul Comlod are următoarele caracteristici:

 • lungime: 66 km;
 • altitudine amonte: 440 m;
 • altitudine aval: 273 m;
 • suprafaţă: 537 km2;
 • altitudine medie: 389 m;
 • pantă medie: 2‰;
 • coeficient de sinuozitate: 1.41.

În zona localităţii Miceştii de Cîmpiepredomină solurile azonale (regosolurile erodate). Terenul de fundare este constituit din argilă cenuşie, plastic consistentă.

Nivelul hidrostatic apare la cca 3,0m adâncime de la suprafaţa terenului natural, având nivel liber, variabil funcţie de regimul de precipitaţii şi de cotele apelor cursului de apă Lechinţa.

Precipitaţiile însumează 600-800 mm anual. În zona amplasamentului predomină vânturile de vest. Prin poziţia sa, zona studiată se situează în sectorul cu climă continental moderată caracterizat prin ierni reci şi umede şi veri răcoroase. Temperatura medie anuală a aerului este de circa 90C.

Adâncimea de îngheţ este în această zonă de 0,8m de la suprafaţa terenului natural, conform      STAS 6054/74.

Din punct de vedere seismic, perimetrul cercetat se încadrează în zona de intensitate seismică F, potrivit normativului P100/92, modificat în 1996, cu un coeficient al acceleraţiei seismice Ks=0,08 şi o perioadă de colţ Tc=0,7.

- corpul de apă (de suprafa?ă ?i/sau subteran): denumire ?i cod.

          Corpul de apă subterana ROSO09 Someşul Mare, lunca si terasele;

 

 

2. Indicarea stării ecologice/poten?ialului ecologic ?i starea chimică a corpului de apă de suprafa?ă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă ?i starea chimică a corpului de apă.

 

Corpul de apă subterană codat ROSO09 pentru zona Some?ul Mare a fost delimitat în zona de luncă şi terasă fiind dezvoltat în depozite aluvial – proluviale poros permeabile, de vârstă recentă, în special cuaternară. Fiind situate aproape de suprafaţa terenului, ele au nivelliber. Caracteristicile corpului de ape subterana

 

 

Caracteriz. Geol./hidrogeol.

Utiliz.

 

Grad de

Stare

 

Cod/nume

Supraf.

kmp

 

Tip

 

Sub pres.

 

Strate acop.

 

Apei

 

Poluatori

 

protectie

 

Calit.

 

Cant.

 

 

 

 

 

 

 

globala

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8. ROSO09/SomesulMare, lunca si terase

 

585

 

P

 

Nu

 

3.0 – 6.0

 

PO, I, P

 

I, M

 

PG,PM

S

 

B

 

 

 

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excep?iilor aplicate ?i a termenelor aferente, după caz.

 

          Corpul de apa ROSO09 - Someşul Mare, lunca şi terasele este tip poros permeabil, este localizat în depozite aluvionare, de vârstă cuaternară, ale luncii şi teraselor râului Someşul Mare. Depozitele sunt constituite din nisipuri, pietrişuri şi bolovăni?uri, cu grosimi de 0,5-7 m, grosimile cele mai mari fiind înregistrate în zona Reteag (10m).

Acoperişul stratului acvifer este reprezentat prin formaţiuni argiloase-siltice, cu dezvoltare mai mult sau mai puţin continuă, având în general grosimi de 3-6m. Patul stratului acvifer este constituit din marne şi argile, având local intercalaţii de gipsuri, sare saugresii.                                                                                                                Nivelul hidrostatic este în general liber sau uşor ascensional, atunci când în acoperişul stratului acvifer se întâlnesc formaţiuni argiloase-siltice, slab permeabile, şi se situează, în general, între 0,3 şi 4 m adâncime în luncă şi 2 - 8m în zonele de terasă. Parametrii hidrogeologici prezintă valori de 1-4 l/s/m pentru debitul specific, 100-150 m/zi pentru coeficientul de filtraţie şi până la 300 m2/zi pentru transmisivitate. Cele mai mari valori se înregistrează, în general, în zonele cu grosimile cele mai mari ale depozitelor aluvionare (la Reteag debitul specific depăşeşte 10l/s/m, coeficientul de filtraţie are valori de 100-300 m/zi, iar transmisivitatea de peste 1000 m2/zi). Acviferul se alimentează în general din precipitaţii, infiltraţia eficace având valori de de 31,5 - 63 mm /an şi este drenat de reţeaua hidrografică.                                                                                                     Din punct de vedere chimic, în lunca râului Someşul Mare apa este de tip clorurat – bicarbonatat – sodico – calcic, din cauza cutelor diapire din zonă, ceea ce determină un caracter nepotabil al apei pe anumite sectoare (apă sărată). Variaţia mare a chimismului se datorează paragenezei minerale.                                                     Sursele potenţiale punctiforme de poluare sunt reprezentate de depozitele de deşeuri menajere neamenajate din zonă.                                                                     Din punct de vedere al gradului de protecţie globală, corpul de apă se încadrează înclasele de protecţie bună şi medie.

 

 

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3la Legea nr. 292/2018privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice ?i private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informa?iilor în conformitate cu punctele III-XIV.

 

 1. Caracteristicile proiectului:

- proiectul propus intră sub inciden?a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice ?i private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la punctul 10.Proiecte de infrastructura: lit. 2)constructia drumurilor, porturilor si a instalatiilor portuare, inclusive a porturilor de pescuit, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

 

- proiectul propus nu intră sub inciden?a art. 28 din Ordonan?a de urgen?ă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ?i faunei sălbatice, aprobată cu modificări ?i completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ?i completările ulterioare,

 

- proiectul propus intră sub inciden?a prevederilor art. 48 ?i 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările ?i completările ulterioare,

 

 1. dimensiunea ?i concep?ia întregului proiect:

- prin proiect se propune modernizarea drumurilor satesti in localitatile  Miceştii de Câmpie,  VisuiaşiFântâniţa,  lungime totală a drumurilor propuse a fi modernizate este Ltot = 19470m din care in localitatea  Miceştii de Câmpie L = 2562 m,localitatea VisuiaL =6509 m şi în localitatea Fântâniţa L = 10399 m;

 

b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate:;

 

c) utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii: în cadrul proiectului se va utiliza piatra spartă, balastru şi agregate minerale (prezente în compoziţia asfaltului);

 

d)cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate:

-pamant si pietre din realizarea rigolelorşi decolmatarea şanţurilor nu pot fi cuantificate -  vor fi evacuate şi utilizate la completarea cu material a zonelor din carosabil cu gropisau la întreţinerea drumurilor din cadrul comunei;

-ambalaj PET (de la apa potabila) –cca 20 kg (sunt greu de cuantificat cantitativ), flacoanele se vor colecta în big-bag şi se vor valorifica la agent economic;

-ambalajecanistre din plastic goale de la lubrefianti cca 10 kg se vor gestona de agentul economic la care se face schimbul de ulei;

-nisip şi pământ contaminat cu produse petroliere (poate rezulta numai în cazul pierderilor accidentale, nu se poate estima cantitativ) se va depozita în container metalic şi vor fi evacuate de agent economic specializat;

-deşeu metalic feros (piese uzate) - cantitatea este variabilăîn funcţie de piesele defecte,se va gestiona de catre agentul economic care va efectua reparaţiile sau va fi valorificat de catre constructor;

-deşeu metalic neferos (piese uzate)– cantitatea este variabilăîn funcţie de piesele defecte,se va gestiona de catre agentul economic care va efectua reparaţiile sau va fi valorificat de catre constructor;

-deşeul menajer cca 36 m3 se va colecta in pubela si va fi eliminat de firma de salubrizare.

Deseurile vor fi  evidentiate si gestionate de firma constructoare. In contractul de executie se va stipula obligatia executantului de a gestiona deseurile (colectare,

depozitare si eliminare de pe amplasament).

 

e) poluarea si alte efecte negative: -poate rezulta numai la faza de implementare a proiectului

 

f) riscurile pentru sanatatea umana( de ex., din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice):-lucrările desfăşurate  la implementarea proiectului nu vor genera poluanţii în cantităţi ce pot afecta sănătatea umană.

 

2. Amplasarea proiectelor:

2.1utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor:

-conform Certificatului de Urbanism nr.7 din 13.05.2019 proiectul se va realiza pe domeniul public al comunei Miceştii de Câmpie;

 

2.2bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia:

 

-proiectul nu afecteaza bogatia, disponibulateatea, calitatea si capacitatea de regenerare a resurselor natural. Proiectul se va implement ape drumurile satesti nu  afecteaza sol suplimentar, apa, biodiversitatea din zona si apele subterane;

 

2.3capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

 

a) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor

 

– proiectul nu este amplasat în zone umede, riverane, sau guri ale râurilor;

 

b) zone costiere şi mediul marin

 

–proiectul nu este amplasat în zonă costieră sau mediu marin;

 

c) zonele montane şi forestiere

 

proiectul este amplasat în intavilanul şi extravilanul comunei Miceştii de Câmpie, pe amplasamentul drumurilor săteşti, pe teren aparţinând domeniului public. Proiectul nu este amplasat în zonă montană şi forestieră;

 

d) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional

 

 – proiectul nu este amplasat în arie naturală protejată de interes comunitar;

 

e) zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate,conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică

 

–proiectul analizat analizat nu se regaseste in zonele mentionate mai sus ;

 

f) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri

 

– proiectul nu este amplasat într-o astfel de zonă;

 

g) zonele cu o densitate mare a popula?iei

 

–proiectul nu este amplasat într-o zonă cu o densitate mare a popula?iei;

 

h) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:

 

– proiectul nu este amplasat în peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural ?i arheologic.

 

3.Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

3.1 importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată:- impactul se manifestă în zona în care se realizează proiectul şi imediata vecinătate;

3.2  natura impactului: -Impactul direct, pe termen scurt si temporar se va produce asupra solului si populatiei. Impactul pe termen lung, pozitiv se va maifesta asupra populatiei.  Impactul indirect, pe termen lung, pozitiv de magnitudine redusa se va maifesta asupra apei de suprafata.

3.3  natura transfrontalieră a impactului: -nu este cazul proiectului analizat;

3.4  intensitatea şi complexitatea impactului:- impactul este redus ?i se manifestă asupra populatiei din zona de implementare a proiectului şi a factorului de mediu aer, sol, zgomot;

3.5 probabilitatea impactului: -prin măsurile adoptate, prin tehnologia de execuţie şi prin dotările prevăzute de investiţie probabilitatea apariţiei unui impact negativ semnificativ este puţin probabilă -impact cu probabilitate redusa ;

3.6 debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:

-impactul de magnitudine redusă va debuta cu începerea lucrarilor de aducere la cotă a părţii carosabile, va fi unul reversibil, temporar (pe durata lucrărilorde modernizare a drumurilor săteşti);

3.7  cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate:      

-nu se poate estima o zonă în care să apară un impact cumulat al gazelor de ardere de la utilaje si mijloacele de transportsi utilajele ce lucreaza la cele doua proiecte acestora. Gazele de ardere rezultate în perioada activităţii de modernizare a drumurilor satesti, de la mijloacele de transport ca tranzitează zona şi utilaje, sunt surse difuze, produse în apropierea solului;

3.8 posibilitatea de reducere efectivă a impactului:   

Măsuri având caracter general:

Se recomandă:

 • interzicerea depozitării necontrolate a deşeurilor.

Pentru perioada de realizare a proiectului, constructorul are obligaţia de a realiza toate măsurile de protecţie a mediului pentru obiectivele poluatoare sau potenţial poluatoare, din care recomandăm:

 • colectarea, depozitarea şi eliminarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deşeuri (menajere, tehnologice etc.);
 • alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport să se facă numai în staţii specializate. Alimentarea utilajelor se va face zilnic, cu recipienţi etanşi. La alimentarea utilajelor se va exercita un control sever pentru a se preveni în totalitate descărcări accidentale pe amplasament;

 

  Măsuri de reducere a impactului produs de zgomot şi vibraţii

Pentru perioada de construcţie necesară implementării proiectului analizat recomandăm următoarele măsuri:

 • desfăşurarea lucrărilor strict pe amplasamentele supuse avizării, astfel rezultând o limitare a zgomotelor produse de trafic în zonă;
 • vor fi utilizate numai utilajele şi vehiculele cu inspecţia tehnică la zi;
 • se va respecta programul de lucru pe timpul zilei;
 • reducerea vitezei autovehiculelor grele în zona de lucruconducerea preventivă a autovehiculelor grele (conducerea calmă creează mai puţin zgomot decât frecventele schimbări de acceleraţie şi frână).

 Măsuri de reducere a impactului asupra aerului

Impactul activită?ilor de modernizare a drumurilor asupra factorului de mediu aer, este redus ?i constă în generarea unor emisii la arderea combustibililor utiliza?i la motoarele utilajelor ?i din antrenarea prafului. Pentru asigurarea unor condi?ii normale de lucru, sub aspectul protec?iei mediului, precum ?i pentru reducerea la minimum a efectelor agen?ilor poluan?i asupra mediului, se consideră necesare o serie de ac?iuni, dintre care men?ionăm:

 • întreţinerea utilajelor, reparaţiile acestora se vor face periodic, conform recomăndarilor firmelor producătoare pentru evitarea degajării suplimentare de noxe în timpul funcţionării;
 • se vor folosi în principal utilaje şi echipamente performante care să nu producă un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise.

 

 

 

 

 

 Intocmit,                                                                          Beneficiar,

SC ECOMULTIPROD SRL                              COMUNA MICEŞTII DE CÂMPIE

      ADMINISTRATOR                                                     PRIMAR                         

 

  FTP III Retegan Livia                                                     IOAN BECAN

                      


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.