Emisii poluanţi atmosferici

tipareste trimite pe mail

  Determinare Emisii de poluanţi atmosferici

Detalii

Autor: APM Bistriţa-Năsăud,
Adăugat: 2010-09-09 13:59:32
Ultima actualizare: 2014-01-17 12:54:48

 

 

 

   

 

       În conformitate cu prevederile din Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, autorităţile locale de mediu elaborează anual : Inventarul emisiilor de poluanţi în atmosferă.

Aceste inventare se realizează prin efortul conjugat al deţinătorilor de informaţii şi competenţe în domeniul protecţiei mediului - autorităţi centrale şi locale, operatori economici, instituţii - care au, conform aceleiaşi legi, atribuţii şi responsabilităţi în transmiterea către agenţiile de mediu a datelor solicitate.

Prin inventarele de emisii se determină şi monitorizează, calitativ şi cantitativ, poluanţii emişi în atmosferă din diverse surse naturale şi antropice. Ele vor fi cu atât mai aproape de realitate cu cât datele furnizate de părţile implicate vor fi mai corecte şi mai amănunţite. Realizarea inventarelor se face printr-o abordare de tip bottom-up, adică pornind de la nivelul cel mai de jos, cel de bază, spre nivelul naţional, fiecare inventar de nivel superior fiind o însumare a inventarelor din nivelul imediat inferior, de aceea este foarte importantă realizarea unor inventare reale şi viabile începând de la nivelul de bază.

Principalele metode folosite pentru elaborarea inventarelor sunt  

Ø  metode bazate pe măsurări directe,

Ø  metode bazate pe bilanţuri de masă,

Ø  metode bazate pe estimări tehnologice sau modele,

Ø  metode bazate pe factori de emisie.

şi ele vor fi aplicate diferenţiat, la o sursă sau alta, selectarea metodei făcându-se în funcţie de factorii ca precizia, aplicabilitatea, avantajele şi dezavantajele fiecărei metode.

Metodele bazate pe factori de emisie  au înregistrat o dezvoltare foarte mare, fiind singurele capabile să ofere date cu erori acceptabile, să aibă o arie teoretic nelimitată de aplicabilitate şi să implice costuri moderate. Conform „Îndrumarului privind modul de realizare a inventarelor locale de emisii şi a inventarelor naţionale..” metodele utilizate cu predilecţie sunt  EEA / EMEP / CORINAIR, US EPA / AP-42, OECD / IPCC.

Inventarele de emisii sunt utile pentru:

Ø  determinarea calităţii aerului prin modelarea dispersiei,

Ø  evaluarea tendinţelor de evoluţie a calităţii aerului pe baza emisiilor;

Ø  definirea priorităţilor de mediu şi identificarea activităţilor responsabile pentru aceste probleme;

Ø  evaluarea impactului potenţial asupra mediului a diverse surse şi reprezintă baza de date principală pentru

o   planurilor de dezvoltare urbană şi de mediu,

o   planurilor de management al calităţii aerului,

o   elaborarea şi revizuirea strategiilor, reglementarilor şi standardelor privind calitatea aerului,

o   alte planuri, programe, strategii

Ø  furnizarea de informaţii către organismele europene şi internaţionale pentru stabilirea politicilor de dezvoltare şi în scopul informării publicului;

Ø  evaluarea costurilor de mediu şi a beneficiilor diverselor politici;

Ø  monitorizarea acţiunilor stabilite prin politici şi strategii, pentru evaluarea efectelor acestora;

Ø  verificarea respectării obligaţiilor de mediu ce revin Părţilor la Convenţie, în baza protocoalelor, pentru identificarea şi raportarea cazurilor de nerespectare a obligaţiilor, către Organismul Executiv al Convenţiei.X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.