Programe, Proiecte, Relatii internationale

tipareste trimite pe mail

 PROGRAM de educatie ecologica " VIATA PENTRU MEDIU, VIATA PENTRU OM " 2013_2014

Detalii

Autor: APM Bistriţa-Năsăud,
Adăugat: 2013-10-10 09:18:42
Ultima actualizare: 2013-11-29 12:04:21

 

 

Proiect regional de educaţie ecologică

 

      “Viaţă pentru mediu, viţaţă pentru om”

 

cu tema: " ECOturismul în contextul gestiunii deşeurilor"


 

INVITATIE_Concurs faza judeteana

 

 

FISA DE INSCRIERE IN CONCURS

 

 

 

Scopul Proiectului

 

Scopul prezentului Proiect este informarea şi conştientizarea tinerei generaţii privind importanţa promovării ecoturismului în contexul  gestiunii deşeurilor.

 

PERIOADA
ACTIVITATEA

27.09.2013

Întânire de lucru privind lansarea programului la nivelul APM-urilor din regiunea 6 NV (jud. Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Cluj, Bistriţa Năsăud), la Complexul de educaţie ecologică CASA VERDE din Satu Mare

30.09.2013 - 14.10.2013

Semnarea protocoalelor de colaborare între APM-uri, ISJ-urile din judeţele din regiunea NV: Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Cluj, Bistriţa Năsăud. Protocolul va fi vizat de ANPM Bucureşti

7.10.2013 - 14.10.2013

Lansarea programului la nivelul fiecărui judeţ

14.10.2013 - 21.10.2013

Înscrierea instituţiilor de învăţământ în program pe baza unei fişe de înscrierecare se va trimite de către APM Satu Mare, la fiecare APM din regiune. Fiecare APM va face centralizarea instituţiilor de invatamant  inscrise pe cele doua categorii: licee şi gimnazii iar centralizatorul va fi transmis până în data de 25.10.2013 la APM Satu Mare (office@apmsm.anpm.ro).

Fiecare instituţie de învăţământ va fi reprezentată la concurs de un echipaj format din 3 elevi şi un cadru didactic coordonator. (Menţiune: din echipaje nu vor face  parte elevi din anii terminali)

1.10.2013 - 1.06.2014

Pe toată perioada derulării programului se vor colecta următoarele tipuri de deşeuri reciclabile(hârtie, plastic, Pet, deşeuri de echipamente electrice şi electronice).

Deşeurile colectate vor fi predate agentului economic autorizat în baza contractului încheiat între acesta şi instituţia de învăţământ.

Menţiune: echipajul reprezentativ al instituţiei de învăţământ care a colectat cea mai mare cantitate de deşeuri la nivelul fiecărui judeţva benefia alături de câştigătorii etapei regionale de o săptămână de relaxare într-un cadru natural inedit oferit de  Tabăra ecologică de la Tarna Mare jud. Satu Mare.

28.10 2013 - 1.11.2013

Transmiterea suportului didactic întocmit de specialiştii din cadrul APM Satu Mare la nivelul fiecărui judeţ. Suportul didactic va sta la baza concursului teoretic judeţean care se va organiza în luna decembrie 2013.

2.12.2013 - 13.12.2013

Organizarea etapelor judeţene ale concursului teoretic pentru gimnaziu şi liceu, la nivelul fiecărui judeţ implicat. Motivaţia concursului judeţean va consta din echipamente sportive asigurate de CCR Logistics Syistems RO iar ocupanţii locurilor 1,2,3 la nivel de gimnaziu respectiv liceu vor participa la etapa regională care se va desfăşura la Satu Mare cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului 2014.

1.01 2014 - 1.06.2014

Pregătirea câştigătorilor etapelor judeţene pentru etapa regională.

Fiecare echipaj va identifica de pe raza judeţului pe care îl reprezintă, o locaţie turistică (staţiune, zonă de agrement, etc) şi având la bază informaţiile dobândite pe parcursul programului, va pregăti o machetă care să reprezinte aspectul actual al zonei alese respectiv îmbunătăţirile care se impun pentru ca locaţia aleasă că corespundă cerinţelor europene impuse obiectivelor ecoturistice. La etapa regională echipajul va prezenta în max. 5 minute ideile inovative de transformare a zonei alese.

5.06.2013

Organizarea etapei regionale. Locaţia va fi în municipiul Satu Mare.

Motivaţia concursului regional: pentru ocupanţii locurilor 1,2,3 la secţiunea gimnaziu, respectiv liceu,1săptămână de relaxare la Tabăra eologică de la Tarna Mare jud. Satu Mare.

Perioada  iunie - august 2014 (în funcţie de data dării în folosinţă a taberei)

Participarea câştigătorilor concursului la Tabăra eologică. Programul taberei va fi diversificat: drumeţii  şi excursii în judeţ, concursuri distrative, activităţi pe centre, relaxare la Aquastar.

 

 

 

Parteneri

 1. ANPM
 2. CCR LOGISTICS SYSTEMS RO
 3. APM Satu Mare, APM Bihor,  APM Cluj, APM Maramureş, APM Sălaj, APM Bistriţa Năsăud
 4. ISJ Satu Mare, ISJ Bihor, ISJ Cluj, ISJ Maramureş, ISJ Sălaj, ISJ Bistriţa Năsăud –
 5. Şcoli gimnaziale şi licee din judeţele: Satu Mare, Bihor, Cluj, Maramureş, Sălaj, Bistriţa Năsăud
 

Atributii

1.   CCR:

 • Susţine financiar întregul program
 • Asigură infrastructura  de colectare a deşeurilor reciclabile
 • Coordonează activitatea de colectare, transport şi reciclare a deşeurilor colectate în cadrul programului
 • Informează APM Satu Mare cu privire la derularea programului
 • Organizează sistemul de premiere şi atribuie premiile

2.   APM -uri

 • Coordonează  şi centralizează informaţiile primite de la toţi partenerii
 • Asigură centralizarea datelor cu privire la instituţiile participante şi profesorii coordonatori responsabili cu derularea programului
 • Elaborează suportul didactic
 • Asigură mediatizarea programului în media locala
 • Monitorizează modul de implementare a programului în vederea relizării obiectivelor propuse
 • Organizează şi moderează activităţile din cadrul programului
 •  Certifică rezultatele programului.

3.   ISJ -uri

 • Sprijină institutiile din subordine participante
 •  Asigură mediatizarea programului în cadrul instituţiilor din subordine prin toate mijloacele pe care le au la dispoziţie

4.    Agent economic autorizat pentru colectarea deşeurilor

 • Asigură colectarea (evidenţa şi cântărirea) deşeurilor colectate de la toate instituţiile participante înscrise în program, cu care a semnat contract
 • Asigură reciclarea deşeurilor colectate pentru care este autorizată
 •  Intocmeşte rapoartele legale solicitate de APM şi CCR

 

 

Materiale informative

Vor fi pregătite de APM Satu Mare care va distribui tuturor APM-urilor din judeţele înscrise, acestea la rândul lor vor transmite instituţiilor de învăţământ de pe raza judeţelor în care se află.

 

 

Comunicare

 1. APM va mediatiza acţiunea şi rezultatele (atât ale concursului teoretic cât şi al clasamentului final privind cantităţile colectate) prin toate mijloacele de informare mass media locale
 2. Programul va fi disponibil pe site-urile partenerilor programului
 3. Rezultatele concursului teoretic şi al clasamentului final privind cantităţile colectate vor fi afişate pe site-urile partenerilor programului

 

Sisteme de colectare

 1. Agentul economic autorizat pe olectarea deşeurilor va colecta deşeurilor de la instituţiile de învăţământ însrise în program, în baza contractului încheiat cu instituţiile de învăţământ înscrise în program şi va centraliza cantităţile de deşeuri colectate. Va stabili la nivelul judeţelor implicate calendarul colectărilor.
 2. Instituţiile de învăţământ participante vor preda deşeurile colectate conform calendarului stabilit cu agentul economic autorizat, în baza unui proces verbal care certifică acţiunea

 

Modul de colectare

Elevii vor aduce deşeuri care vor fi colectate selectiv. Profesorii coordonatori din fiecare unitate de învăţământ vor cântării cantitatea predată şi vor supraveghea activitatea, preluând responsabilitatile de asigurare a securităţii manipularii şi păstrării deşeurilor. Profesorii vor lua  toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea oricărui incident. Profesorul coordonator, va stabili o zi /două pe săptămână(” Ziua/Zilele ECO”) când se vor aduce aceste deşeuri .

Profesorii vor asigura colectarea selectivă a deşeurilor predate de copii. Profesorul coordonator al fiecarei şcoli implicate  îşi va întocmi o listă cu  evidenţa elevilor care aduc deşeuri ( este si un model atasat ca si punct de reper), pentru a putea stabili participanţii la tabăra organizata de CCR.


 

Premierea. Concursul teoretic si tabăra

 

Costul premiilor vor fi suportate integral de CCR.

 

1.   Concursul teoretic

Concursul teoretic se va desfăşura în baza suportului teoretic transmis. Vor fi organizate echipe de câte maxim 3 reprezentanţi din fiecare instituţie de învăţământ participantă la proiect. Concursul va consta într-un test de verificare a cunoştinţelor teoretice dobândite din materialele informative prezentate, departajat pe secţiunea gimnaziu şi secţiunea liceu. Conţinutul probelor şi modul de evaluare vor fi stabilite împreună cu partenerii.

Pentru instituţiile de învăţământ care se va clasa pe locul 1, 2, 3 la nivelul fiecărui judeţ,  CCR va oferi 3 premii/ gimnaziu şi 3 premii/ liceu, şi anume echipamente sportive.

 •  Locul de desfăşurare : va fi stabilit de fiecare APM/ISJ în luna decembrie

 

2.     Premiul mare: Tabără ecologică.

  Beneficiarii taberei vor fi câştigătorii locurilor 1,2,3 de la concursul regional desfăşurat de la gimnaziu şi liceu  precum şi echipajele care au colectat cea mai mare cantitate de deşeuri la nivelul fiecărui judeţ implicat în program

Pentru efortul său, profesorul coordonator al instituţiilor de învăţământ câştigătoare la gimnaziu şi liceu (care va colecta cele mai multe deseuri) va primii drept premiu un aparat foto digital.

 

3.     Diplome si mentiuni

Instituţiile de învăţământ înscrise în program vor primii diplome de participare, precum si cadrele didactice coodonatoare vor primii diplome individuale de participare.

De asemenea vor fi emise diplome pentru toţi participanţii la concursul teoretic organizat în perioada 01-05.12.2011, precum şi diplome pentru locurile I, II, III şi menţiune. Diplomele vor fi acordate atât instituţilor de învăţământ participante cât şi participanţilor în mod individual.

 

 

Evaluarea cantităţilor colectate

 

Cântăririle se vor face de agentul economic autorizat, premiile urmând a fi atribuite în baza clasamentului final emis de agentul economic şi certificat de APM Satu Mare şi CCR.

 

FISA DE INSCRIERE IN CONCURS

 

Material didactic_ PROGRAM VIATA PENTRU MEDIU VIATA PENTRU OM pentru detalii dati clic AICI....

 

 

 • SCOLI INSCRISE PROGRAM VIATA PENTRU MEDIU VIATA PENTRU OM_ LICEU

 

 
Adresa date de contact Profesor coordonator Date de contact prfesor coordonator Nr. Total elevi
Str. Rodnei, nr.23, Bistrita tel:0263/233259, fax:0263/234923, grigoremoisilbn@yahoo.com Onofreiu Maria 0744682950, onofreium@yahoo.com 744
Str. Garii, nr., Nasaud tel: 0263360481, fax:0263360482, lsilvic@hotmail.ro Iuga Anca 0740830739, iugaanca2006@yahoo.com 483
Str.Principala, nr.242, Caianu Mic 0263/347006,icromanul@yahoo.com Goron Ana 0740243465,goron.mirela@gmail.com 302
Calea Moldovei, nr.20, Bistrita 0263/211573, fax: 0263/211407, office@infoel.ro Rus Cristina 0747919226,cristina_rusu19@yahoo.com 887
B-dul Granicerilor, nr.2, Nasaud 0263/360763, fax 0263/360017, colegiulcosbucnasaud@yahoo.com Catarig Simona  0740190610, catarig.simona@yahoo.com 905


 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 • SCOLI INSCRISE PROGRAM VIATA PENTRU MEDIU VIATA PENTRU OM_GIMNAZIU

 

Unitatea de invatamant Adresa date de contact Profesor coordonator Date de contact prfesor coordonator Nr. Total elevi
Scoala gimnaziala nr.1 Rebra Str. Principala nr.413, Rebra 0263/366046, scoalarebra@yahoo.com Muresan George 745227372, gica3331@yahoo.com   314
Scoala gimnaziala "Mihai Eminescu", Nasaud Bulevardul Granicerilor, nr.15, Nasaud

tel/fax:0263360402,

eminescunasaud@yahoo.com

Bidica Emilia bidicaemilia@yahoo.com 676
Scoala generala "Iacob si Ioachim Muresan" Rebrisoara Str. Principala nr.828, Rebrisoara

tel. 0263221350; 0263360546,

scgenrebrisoara@yahoo.com

Taran Ionela 0763900296,fetitaony@yahoo.com   640
Scoala gimnaziala Lucian Blaga  Str.Garoafei, nr.8, Bistriţa

tel 0263/239572, 0263/239521,

sc.lucianblaga@bn.rdsnet.ro

Emilia Harja tel 0748935135, emilia_harja@yahoo.co.uk 605
Scoala Gimnaziala nr.1 Bistrita B-dul Independentei,nr.46, Bistrita

tel: 0263/236049,

generalaunu@bn.rdsnet.ro

Moraru Dana 0740612057, dana.moraru@upcmail.ro 1172
Liceul Tehnologic Telciu Str.Principala, nr.204 B, Telciu tel: 0263/369005, fax:0263/369496 Pop Valer 0765253974, popvalerutz@yahoo.com 1100
Scoala Gimnaziala Vermes Str. Bisericii, nr. 20,Vermes

tel: 0263/274246,

scvermes@yahoo.com

Iliuta Ana Maria 0753544603, iliuta_ana@yahoo.com 36


 

 

 

 

 

.

 

.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.