Despre noi

tipareste trimite pe mail

 Despre noi

Detalii

Autor: APM Bistriţa-Năsăud,
Adăugat: 2010-08-27 13:16:47
Ultima actualizare: 2014-09-05 09:07:39

Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita Nasaud

Sediu APM Bn

  Localizare Sediu APM BN

 

Context legal

Agentia pentru Protectia Mediului functioneaza in baza prevederilor Hotararii de Guvern 918/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului , domeniul de competenta fiind stabilit in baza  prevederilor Legii Protectiei Mediului nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare precum si a altor dispozitii din acte normative din domeniu.

Agentia pentru Protectia Mediului actioneaza prin toate mijloacele prevazute de lege si pe intregul teritoriu de care raspunde, pentru protectia si ameliorarea starii mediului si a calitatii vietii, cu luarea in considerare a necesitatii punerii in aplicare pe plan local a prevederilor conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte si realizarii obiectivelor, programelor si planurilor de actiuni dezvoltate in baza acestor conventii si acorduri.

Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita Nasaud organizeaza activitati cu scop instructiv, formativ si educational, asigura informarea curenta a populatiei, a autoritatilor administratiei publice locale si a serviciilor descentralizate ale celorlalte autoritati publice centrale cu privire la starea si evolutia calitatii mediului in teritoriu, dezvolta cooperarea cu mass-media si publica materiale avind ca scop sensibilizarea opiniei publice, implicarea populatiei si a comunitatilor locale in sustinerea si aplicarea masurilor privind protectia mediului, conservarea naturii si a diversitatii biologice, reconstructia ecologica a zonelor deteriorate si ameliorarea calitatii vietii in zonele afectate de poluare. Agentia pentru Protectia Mediului organizeaza consultari publice cu privire la problemele de mediu din judet, analizeaza si ia in considerare in procesul de luare a deciziilor observatiile formulate de reprezentantii societatii civile.

 Conducere  

 

DIRECTOR EXECUTIV,   ROMAN Sever  Ioan  - director.executiv@apmbn.anpm.ro

 

  • Program audienteLUNI  intre orele 13, 00 - 16, 00 .
  • C U R R I C U L U M   V I T A E

 

Servicii si compartimente:


1. Serviciul Avize, Acorduri, Autorizari
2. Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu
3. Serviciul Monitorizare si Laborator
4. Compartimentul Buget, Finante, Administrativ si Resurse Umane


 
Compartimentul Relatii Publice si Tehnologia Informatiei
- relatii.publice@apmbn.anpm.ro

 
    Servicii tehnice
 
1. Serviciul Avize, Acorduri, Autorizari

 
           CATARIG  Marin Liviu – sef serviciu - reglementari@apmbn.anpm.ro

2. Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

 
 Birou deseuri si arii protejate - deseuri@apmbn.anpm.ro

                                              -  arii.protejate@apmbn.anpm.ro


3. Serviciul Monitorizare si Laborator

 
          SUCIU Marinela – sef serviciu - monitorizare@apmbn.anpm.ro
 
                                     Laborator  - laborator@apmbn.anpm.ro

  
 
      Compartimentul Buget, Finante, Administrativ si Resurse Umane

Buget finante           - buget.finante@apmbn.anpm.ro

PAVELEA Mihaela    - resurse_umane@apmbn.anpm.ro

 

Conturi:

 

Agenţia pentru Protectia Mediului Bistriţa-Năsăud:

Adresa: str. Parcului, nr. 20, Bistrita, 420035
Telefon(0263) 224064 ; Fax: (0263) 223709
Centrala Mobil: 0746 248612


Informaţii:

  • Cont tarife:  IBAN RO37TREZ1015032XXX000269 deschis la Banca: Trezoreria Bistriţa
  • Cod fiscal: 5291652

Administratia Fondului pentru Mediu  ( http://www.afm.ro/ )

Adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, Corp A, Sector 6 Bucureşti
Telefon/Fax: (021)319.48.49, (021)319.48.50
Mobil: 0724.24.25.03, 0742.14.26.03
E-Mail: afm@afm.ro
Informaţii:

  • Cont IBAN RO92TREZ7065017XXX000155 deschis la Trezoreria sector 6, Bucureşti (contul IBAN al AFM nu a suferit modificări de la 1 septembrie 2004 până în prezent)
  • Cod fiscal: 14715650

 

Program de lucru cu publicul :

 

PRIMIRI DOCUMENTE / ELIBERARE ACTE : zilnic de luni pînă joi între orele 08.00-16.30 iar vineri intre orele 08. 00 - 14. 00 la Serviciul Reglementari

 

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor publice:

Oana STETCO  e-mail: relatii.publice@apmbn.anpm.ro

 

REGULAMENT  DE  ORGANIZARE ŞI  FUNCŢIONARE    Detalii ( Clic aici....)
X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.